Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p q r s t u v w x y į š ž

Joks procesas nevyksta kitame atminties kanalo gale.
Jungimosi užklausa atlikta jau prisijungusiame lizde.
Jungtinis failas %1 buvo sukurtas su naujesnės versijos saugykla.
Jungtinis failas %1 buvo sukurtas su nesuderinamos versijos saugykla.
Jungtinis failas nebuvo sukurtas su STGM_SIMPLE žyme
Jungtinis failas per didelis įdiegti
Juostelių bibliotekoje yra valytuvo kasetė.
Juostos nepavyko suskaidyti.
Juostos prieiga pasiekė failo žymę.
Juostos prieiga pasiekė failų rinkinio pabaigą.
Jūsų intelektualioji kortelė nepalaiko numatytosios BitLocker raktų įvedimo funkcijos SP800-56A, skirtos ECC intelektualiosioms kortelėms. Grupės strategijos parametras, kuriam reikia suderinamumo su FIPS, neleidžia BitLocker šifravimui naudoti jokios kitos raktų išvedimo funkcijos. FIPS ribojamose aplinkose turite naudoti su FIPS suderinamą intelektualiąją kortelę.
Jūsų interaktyvaus įėjimo privilegija išjungta. Kreipkitės į administratorių.
Jūsų kompiuteris negali būti prijungtas prie domeno. Viršytas maksimalus leistinas kompiuterio abonentų skaičius šiame domene. Susisiekite su sistemos administratoriumi, kad šis iš naujo nustatytų ribą arba ją padidintų.
Jūsų naudojamas klientas nėra licencijuotas šioje sistemoje. Įėjimo pareikalavimas uždraustas.
Jūsų pareikalavimas prisijungti prie šio Terminalo serverio buvo atmestas. Jūsų Terminalo serverio kliento licencijos numeris yra naudojamas kito vartotojo. Kreipkitės į sistemos administratorių gauti unikalų licencijos numerį.
Jūsų pareikalavimas prisijungti prie šio Terminalo serverio buvo atmestas. Šiai Terminalo serverio kliento kopijai neįvestas Terminalo serverio kliento licencijos numeris. Kreipkitės į administratorių.
Jūsų slaptažodis neatitinka mažiausio slaptažodžio ilgio reikalavimų. Pagal numatytuosius nustatymus slaptažodžiai turi būti sudaryti iš mažiausiai 8 simbolių. Pasiteiraukite savo sistemos administratoriaus, kokie slaptažodžio ilgio reikalavimai taikomi jūsų įmonėje.
Jūsų slaptažodis neatitinka sudėtingumo reikalavimų, kuriuos nustatė jūsų sistemos administratorius. Pabandykite įtraukti didžiąsias ir mažąsias raides, skaitmenis arba simbolius.
Jūsų užšifravimo lygis nepakankamas, kad prieitumėte prie šio seanso.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Serbian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Serbian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore