Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p q r s t u v w x y į š ž

Jau atliekama kita operacija, kuri reikalauja išskirtinės prieigos prie PDC FSMO.
Jau atliktas sankaupos konfigūravimo veiksmas.
Jau buvo iškviestas CoInitialize.
Jau buvo patvirtinta ankstesnė virtuali pertrauktis.
Jau įdiegta kita šio produkto versija. Šios versijos diegimas negali būti tęsiamas. Norėdami sukonfigūruoti arba pašalinti jau esančią šio produkto versiją, naudokite komandą Pridėti / šalinti programas, kurią rasite Valdymo skyde.
Jau per vėlu atlikti pareikalautą operaciją, nes Transakcija jau nutraukta.
Jau per vėlu atlikti pareikalautą operaciją, nes Transakcija jau patvirtinta.
Jau suplanuotas sistemos išjungimas.
Jau yra maksimalus registruotų vartotojų skaičius.
Jau yra nurodyta žymė.
Jei diskas naudojamas, jo užrakinti negalima.
Jei kompiuteris veikia naudodamas Windows atkūrimo aplinką, BitLocker disko šifravimą galima naudoti tik atkūrimo tikslais.
Jei MM klaida bus grąžinta, kas nenustatyta standartiniame FsRtl filtre, ji bus konvertuojama į vieną iš šių klaidų, kurios bus filtre. Tokiu atveju informacija bus prarasta, ir filtras teisingai išspręs išimtį.
Jei MM klaida bus grąžinta, kas nenustatyta standartiniame FsRtl filtre, ji bus konvertuojama į vieną iš šių klaidų, kurios bus filtre. Tokiu atveju informacija bus prarasta, ir filtras teisingai išspręs išimtį.
Jei MM klaida bus grąžinta, kas nenustatyta standartiniame FsRtl filtre, ji bus konvertuojama į vieną iš šių klaidų, kurios bus filtre. Tokiu atveju informacija bus prarasta, ir filtras teisingai išspręs išimtį.
Jei naudojamas daugiau nei vienas vartotojo vardas, neleistini keli to paties vartotojo prisijungimai prie serverio arba bendrai naudojamų išteklių. Atjunkite visus ankstesnius prisijungimus prie serverio ir bendrai naudojamų išteklių ir mėginkite dar kartą.
Jei norite, kad sukurtas COM+ komponentas tinkamai veiktų, reikia naudoti objekto konstrukciją.
Jei norite, kad veiktų sukurtas COM+ komponentas, reikia naudoti objekto buferizavimą.
Jokie duomenys negali būti be DNAME įrašo.
Joks monitorius neprijungtas nurodytoje vaizdo pateikimo paskirties vietoje.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore