Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x y į š ž

Failo atsisiuntimas buvo nutrauktas avarine baigtimi. Failas nebaigtas.
Failo atsisiuntimas buvo nutrauktas.
Failo dydis viršija leistiną ribą, todėl failas negali būti įrašytas.
Failo maršrutas neleistinas
Failo patikrinti negalima, nes jis neturi susieto katalogo, pasirašyto per Authenticode(tm).
Failo rodyklė nėra leistina.
Failo tomas buvo pakeistas iš išorės, todėl atidarytas failas negalioja.
Failo transakcijos būdu atidaryti negalima, nes jo tapatybė priklauso nuo neapskaičiuotų transakcijos išlaidų.
Failo vardas yra per ilgas.
Failo žymiklis negali būti nustatytas pasirinktame įrenginyje arba faile.
Failų replikacijos sistema dėl vidinės klaidos negali automatiškai įvesti sistemos tomo. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos sistema dėl vidinės klaidos negali sustabdyti replikacijos sistemos tomo. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos sistema dėl vidinio ieškos laiko negali automatiškai įvesti sistemos tomo. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos sistema negali įvykdyti pareikalavimo, nes domenų valdiklio vartotojui trūksta teisių. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos sistema negali vykdyti pareikalavimo, nes vartotojui trūksta teisių. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos tarnyba API iškviesta neteisingai.
Failų replikacijos tarnyba API nutraukė užklausą. Įvykių žurnale gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos tarnyba aptiko neleistiną parametrą.
Failų replikacijos tarnyba domenų valdiklyje negali susisiekti su failų replikacijos tarnyba kompiuteryje. Įvykio registravime gali būti daugiau informacijos.
Failų replikacijos tarnyba negali apdoroti užklausos. Sistemos tomas atlieka ankstesnę užklausą.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore