Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y į š ž

Baigėsi abonento galiojimas.
Baigėsi derybų laikas
Baigėsi domeno valdiklio sertifikato, naudojamo intelektualiajai kortelei įeiti, galiojimo laikas. Kreipkitės į sistemos administratorių turėdami sistemos įvykių žurnalo turinį.
Baigėsi gauto sertifikato galiojimo laikas.
Baigėsi intelektualiosios kortelės sertifikato, naudojamo autentifikacijai, galiojimo laikas. Kreipkitės į sistemos administratorių.
Baigėsi sankaupos ištekliaus DLL iškvietimo laikas.
Baigėsi semaforo laikotarpiui skirtas laikas.
Baigiama įspėjimo keitimo užklausa, o informacija nėra grąžinama į kvietėjo buferį. Kvietyklei reikia išvardinti failus keitimams rasti.
Baigti operaciją nepakanka galimos atminties.
Baigti operaciją nepakanka vietos diske.
Baigti pareikalautą veiksmą trūksta (sistemos išteklių) kvotos.
Baigti pareikalautą veiksmą trūksta (sistemos išteklių) kvotos.
Baigti pareikalautą veiksmą trūksta sistemos išteklių.
Baigti pareikalautą veiksmą trūksta sistemos išteklių.
Baigti pareikalautą veiksmą trūksta sistemos išteklių.
Bandant įeiti, vartotojo saugos kontekstas sukūrė per daug saugos ID.
Bandant įtraukti tvarkyklę į saugyklą, iškilo problema.
Bandant įvertinti užklausos eilutę, įvyko sintaksės klaida
Bandant jungtis prie nuotolinio pagrindinio kompiuterio, įvyko Autentifikavimo|IP klaida.
Bandant nustatyti intelektualiosios kortelės failo objekto žymiklį, įvyko klaida.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore