Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

Windows error in lietuvių kalba (Lithuanian):

0x80070666: Jau įdiegta kita šio produkto versija. Šios versijos diegimas negali būti tęsiamas. Norėdami sukonfigūruoti arba pašalinti jau esančią šio produkto versiją, naudokite komandą Pridėti / šalinti programas, kurią rasite Valdymo skyde.

English translation: Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product, use Add/Remove Programs on the Control Panel.

Search for english version of this error message on google.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore