Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y į š ž

"%hs" aptiko klaidą taikant el. energiją arba skaitant įrenginio konfigūraciją. Ši klaida galėjo įvykti dėl aparatūros gedimo arba blogo ryšio.
%1 jau yra.
%1 neįmanoma rasti.
%1 nėra leistina Win32 taikomoji programa.
%1 pavadinimas neleistinas.
%1 yra 16 bitų taikomoji programa. Neturite teisių 16 bitų taikomajai programai vykdyti. Patikrinkite teises su sistemos administratoriumi.
%2 tvarkyklė grąžino neleistiną (%3) išvestinio įrenginio identifikatorių.
(Trikčių) gaudyklės procedūra neįdiegta.
@Kilpa@ gavo blogus duomenis.
@Kilpa@ negali gauti nuotolinio iškvietimo procedūros rodyklės.
{Atkurtas registro avilys} Registro avilys (failas): %hs buvo sugadintas, todėl atkurtas. Kai kurie duomenys galėjo būti prarasti.
{Atsakymo pranešimo neatitikimas} Buvo bandoma atsakyti į LPC pranešimą, bet kliento identifikatoriaus pranešime nurodyta gija jo nelaukė.
{Atšaukimui skirtas laikas baigėsi} %hs tvarkyklei nepavyko baigti Įvesties / išvesties užklausos skirtu laiku.
{Audito atlikti nepavyko} Generuoti saugos audito nepavyko.
{Darbalaukio formatavimas uždraustas} Operacijos baigti nepavyko, nes uždraustas darbalaukio formatavimas.
{DLL inicijuoti nepavyko Nepavyko inicijuoti taikomosios programos, nes sistema Windows išjungiama.
{Duomenys nepriimti} TDI klientui nepavyko apdoroti indikacijos metu gautų duomenų.
{DWM nėra esamų eiliškumų nurodytam langui} Nurodytas langas nenaudoja esamų eiliškumų.
{Ekrano tvarkyklė neatsako} Ekrano tvarkyklė %hs įprastai neveikia. Įrašykite savo darbą ir perkraukite sistemą atkurti visą ekrano funkcionalumą. Kitą kartą perkraunant kompiuterį, bus rodomas langas, kuriame bus galima Microsoft pranešti apie šią triktį.
{Gauti ne visi duomenys} Tinklo transportas grąžino klientui ne visus duomenis. Likę duomenys bus atsiųsti vėliau.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Bulgarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Bulgarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore