Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with į

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Į š ž

Į IPsec SA gautas paketas, kuris neatitinka paketo charakteristikų.
Į laikmeną neleidžiama rašyti.
Į maišos lentelę negalima įtraukti jokių naujų įrašų.
Į NV sritį jau kažkas įrašyta.
Į sankaupos žurnalą neįmanoma įrašyti įrašo, nes jis viršija maksimalų dydį.
Į susijusių elementų sąrašą susijusių elementų daugiau pridėti negalima dėl konflikto.
Į šią sistemą neįkelta reikiama šifravimo tvarkyklė.
Į veiksmo operaciją turi būti įtrauktas mazgo tikrinimas arba, predikato atveju, algebrinė išraiška, kurią patikrinti galima įvertinus kiekvieną mazgą iš mazgų rinkinio, identifikuoto ankstesnio mazgų rinkinio.
Į vietinę saugyklą galima įtraukti šakninį CA sertifikatą.
Įdėkite diskelį į diskų įrenginį %1.
Įdėto CardBus įrenginio paleisti negalima, nes "%hs" yra konfigūravimo klaida.
Įdiegta operacinės sistemos versija nesuderinama su dabartiniu AD DS miško funkciniu lygmeniu arba AD LDS konfigūracijos rinkinio funkciniu lygmeniu. Turite plėtoti iki naujos operacinės sistemos versijos prieš tai, kai šis serveris galės tapti AD DS domeno valdikliu arba įterpti AD LDS egzempliorių šiame miške arba AD LDS konfigūracijos rinkinyje.
Įdiegta operacinės sistemos versija nesuderinama su dabartiniu domeno funkciniu lygmeniu. Turite plėtoti šios operacinės sistemos versiją prieš tai, kai šis serveris taps domeno valdikliu šiame domene.
Įeiti į tinklą nepavyko.
Įėjimo klaida: abonentas šiuo metu išjungtas.
Įėjimo klaida: abonento įėjimo valandos apribojimų pažeidimas.
Įėjimo klaida: autentifikavimas nepavyko, nes buvo išjungtas NTLM autentifikavimas.
Įėjimo klaida: kompiuteris, į kurį įėjote, yra apsaugotas autentifikavimo užkardos. Šiame kompiuteryje nurodytam abonentui neleidžiama autentifikuoti.
Įėjimo klaida: nežinomas vartotojo vardas arba neteisingas slaptažodis.
Įėjimo klaida: nurodyto abonento slaptažodžio galiojimo laikas baigėsi.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore