Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Suomi (Finnish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x y ä

Raakadatakonteksti tai palvelukonteksti ei ole yhteensopiva kutsun kanssa.
Rajoitusrikkomus.
Rakenneobjektia ei löydy.
Rakennetietoja ei voi sisällyttää replikointipyyntöön.
Rakennetietueen hallittavien luokkien määritystä ei voi lukea.
Rakennetta ei ole ladattu.
Rakennevirhe.
Rakenteen nimeämiskontekstissa olevaan objektiin vaikuttavat siirtämistoiminnot eivät ole sallittuja.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui, koska linkin tunnus on varattu.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui, koska linkkitunnuksia ei ole saatavilla.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui, koska msDS-INtId esiintyi kaksi kertaa. Yritä toiminnon suorittamista uudelleen.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui, koska msDS-IntId:lle ei ole käytettävissä mitään arvoja.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: alueen yläraja on pienempi kuin alueen alaraja.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: kaksinkertainen GUID-tunnuksen rakennetunnus.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: kaksinkertainen LDAP-protokollan näyttönimi.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: kaksinkertainen MAPI-tunniste.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: kaksinkertainen objektitunnus.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: kaksinkertainen suhteellinen erillinen nimi.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: lisäluokkaluettelossa olevaa luokkaa ei löydy tai se ei ole lisäluokka.
Rakenteen päivittäminen epäonnistui: mahdollisten ylemmän tason luokkien luettelossa olevaa luokkaa ei ole.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore