Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Suomi (Finnish) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x y ä

Paikallinen aika (GMT%3) paikassa %1 on %2
Paikallinen käytäntöasetus estää TCP-yhteyden purkamisen.
Paikallinen laitenimi on tunnistanut yhteyden toiseen verkkoresurssiin.
Paikallinen objekti, jolla on sama GUID-tunnus, on jo luotu.
Paikallinen ryhmä ei voi olla yleisen ryhmän jäsen.
Paikallinen ryhmä voi olla jäsenenä vain toisessa saman toimialueen paikallisessa ryhmässä.
Paikallinen tapahtuma on keskeytetty.
Paikallinen virhe.
Paikalliseen järjestelmään ei ole määritetty yhtään DNS-palvelinta.
Paikalliseen ryhmään ei voi lisätä uutta jäsentä, sillä jäsenen tilityyppi on väärä.
Paikalliseen suojauspalveluun ei voi muodostaa yhteyttä.
Paikallisen kellon aika on %1 Asetetaanko paikallisen tietokoneen aika vastaavaksi kuin koneen %2 aika? %3:
Paikallisen koneen on oltava Kerberos-avaintenjakelukeskus (toimialueen ohjauskone), mutta kyseinen kone ei ole.
Paikallisen koneen yhtä tai useampaa pyydettyä koneen tai toimialueen nimen arvoa ei voida määrittää.
Paikallisen laitteen nimi on jo käytössä.
Paikallisen ryhmän jäsenenä ei voi olla toista paikallista ryhmää, joka kuuluu toiselle toimialueelle.
Paikallisen suojaustoiminnon tietokannassa on sisäinen epäyhtenäisyys.
Paikallisen tallennuskanavan valvontasäiettä ei voitu asettaa.
Paikallisen tallennuskanavan valvontasäiettä ei voitu varata.
Paikallisen tietokoneen verkkosovitinkortin nimirajoitus ylitettiin.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore