Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Suomi (Finnish) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ä

Edelleenlähetettyä viestitunnusta ei löydy verkosta.
Edellinen varmenne tai varmenteiden hylkäyskonteksti on poistettu.
Edellisen %1 tunnin aikana tähän toimialueen ohjauskoneeseen on ollut %2 yhteyttä asiakaskoneista, joiden IP-osoitteet eivät kuulu yrityksen osoitteisiin. Sen vuoksi näillä asiakkailla on määrittämättömät osoitteet ja ne voivat muodostaa yhteyden mihin tahansa toimialueen kohteeseen, mukaan lukien kaukana asiakkaista oleviin sijainteihin. Asiakkaan kohde määräytyy sen aliverkon suhteesta olemassa oleviin kohteisiin. Jos haluat siirtää yllä mainitut asiakkaat johonkin kohteeseen, harkitse yllä olevat IP-osoitteet yhteen kohteeseen liitettävien aliverkko-objektien luomista. Kyseisten asiakkaiden nimet ja IP-osoitteet on kirjattu tämän tietokoneen lokitiedostoon %SystemRoot%\debug\netlogon.log ja mahdollisesti myös lokitiedostoon %SystemRoot%\debug\netlogon.bak, joka luodaan, jos edellinen lokitiedosto täyttyy. Loki saattaa sisältää myös asiaan liittymätöntä virheenmääritystietoa. Jos haluat suodattaa tarpeellisen tiedon, etsi rivit, jotka sisältävät tekstin NO_CLIENT_SITE. Tämän tekstin jälkeinen ensimmäinen sana on asiakkaan nimi ja toinen sana on sen IP-osoite. Lokin enimmäiskokoa ohjaa rekisterin DWORD-arvo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize. Sen oletusarvo on %3 tavua. Nykyinen enimmäiskoko on %4 tavua. Jos haluat määrittää uuden enimmäiskoon, luo yllä oleva rekisteriarvo ja määritä haluamasi enimmäiskoko tavuina.
EFS-avaimia ei ole määritetty käyttäjää varten.
Ei avointa tiedostoa tällä tunnusnumerolla.
Ei enempää paikallisia laitteita.
Ei jaettuja tietoliikennelaitteita.
Ei kartoitusta tilinimien ja suojaustunnusten välillä.
Ei käynnistettyjä verkkopalveluja.
Ei löydetty merkintää, jolla olisi määritetty avain.
Ei mitään näytettävää työpöydän eston vuoksi
Ei nimettyjä argumentteja.
Ei ole käytettävissä.
Ei ole olemassa DFS-nimeä, jonka liittymispolku vastaa annettua liittymispolkua.
Ei palvelun käynnistysyrityksiä viimeisen käynnistyksen jälkeen.
Ei rekisteröityä päänimeä.
Ei rekisteröityjä protokollasekvenssejä.
Ei riittävästi resursseja komennon toteuttamiseen.
Ei riittävästi resursseja tämän toiminnon suorittamiseen.
Ei vastaavuutta Unicode-merkille kohteen monitavuisessa koodisivussa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Serbian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Serbian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore