Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Danks (Danish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x å æ

Raw-konteksten eller providerkonteksten er ikke kompatibel med laget.
Raw-konteksten eller providerkonteksten er ikke kompatibel med opkaldet.
RC-manifestfilen er beskadiget pga. dårlige data, en ikke-understøttet version, eller et manglende krævet element.
RC-manifestfilen har et ugyldigt kulturnavn.
RC-manifestfilen har et ugyldigt ultimatefallback-navn.
RCP-pipeobjektet er ugyldigt eller beskadiget.
RDP-protokolkomponenten %2 fandt en fejl i protokol-streamen og har afbrudt forbindelsen til klienten.
Reaktiveringsflaget til en API-timer blev ignoreret.
Referencen (handle) er ikke korrekt.
Registreringen af et givent navn og en given type er ikke entydig.
Registreringen af WMI-datablokken mislykkedes for en af MSMonitorClass WMI-underklasserne.
Registreringsdatabasen eller de oplysninger, du netop skrev, indeholder en ugyldig værdi for "%1".
Registreringsdatabasen er beskadiget. Dette kan skyldes, at strukturen i en af de filer, der indeholder registreringsdata, er beskadiget, eller at hukommelsesbilledet af filen på computeren er beskadiget, eller at filen ikke kunne ikke genoprettes, da den alternative kopi eller log mangler eller er beskadiget.
Registreringsdatabasenøglen Netlogon %1 indeholder en ugyldig værdi 0x%2 for parameteren '%3'. Den mindste og højeste tilladte værdi for denne parameter er henholdsvis på 0x%4 og 0x%5. Værdien 0x%6 er tildelt parameteren.
Registreringsdatabasenøglen til den ønskede enhed findes ikke.
Registreringsfilen er beskadiget.
Registreringsinformationen for denne brugerflade er mangelfuld eller inkonsistent.
Registreringsinformationen for denne server er mangelfuld eller inkonsistent.
Reglerne for brugerkonti tillader ikke, at du ændrer adgangskode for ofte. Reglen er indført for at forhindre brugere i at skifte tilbage til en tidligere anvendt adgangskode, der måske er kendt af andre. Hvis du har mistanke om, at din adgangskode er blevet afsløret, skal du kontakte din netværksadministrator med det samme for at få tildelt en ny adgangskode.
Remoteboot bliver startet igen senere.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore