Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Danks (Danish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x å æ

Længden af den buffer, der er sendt for denne handling, er ikke gyldig.
Længden af den gemte historie for adgangskoder:
Længden af en hemmelighed overskrider den maksimalt tilladte længde.
Længden af en meddelelse, som blev sendt til NtRequestPort eller NtRequestWaitReplyPort, var større end tilladt af porten.
Længden af nøglen i certifikatet er for kort til de konfigurerede sikkerhedskrav.
Længerevarende låsning af serverbufferne mislykkedes. Kontroller ledig plads på swapdisken, og genstart systemet for at starte serveren.
Læserdriveren kunne ikke frembringe et entydigt læsernavn.
Læserdriveren opfylder ikke mindstekravene for understøttelse.
Læseren eller chipkortet er ikke klar til at acceptere kommandoer.
Læseren kan ikke kommunikere med chipkortet pga. ATR-konfigurationskonflikter.
Læsning / skrivning af udvidelser, hvor attributterne passer.
Lagerkontrolblokkene blev beskadiget.
Laget findes ikke.
Lagringen er blevet ændret siden sidste tildeling.
Lagringspunkthandlingen blev ikke udført, fordi der findes åbne filer i transaktionen. Dette er ikke tilladt.
Lagringsundersystemet til virtualisering har forårsaget en fejl.
LAN Manager genkender ikke "%1" som en gyldig indstilling.
LAN-netværkskortnummeret er ugyldigt.
Låse- eller oplåsningsanmodningen anvender en ugyldig hukommelsesadresse for et gæsteoperativsystem. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
LB_SETCOUNT blev sendt til en ikke-lazy liste.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Russian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Russian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore