Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Danks (Danish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x å æ

I kø
I løbet af de seneste %1 timer, har denne domænecontroller modtaget %2 forbindelser fra dobbelt stak-IPv4/IPv6-klienter med delvise undernetsstedstilknytninger. En klient har en delvis undernetsstedstilknytning, hvis dens IPv4-adresse er knyttet til et sted, men dens globale IPv6-adresse ikke er knyttet til et sted eller omvendt. For at sikre korrekt opførsel af programmer, der kører på medlemscomputere og servere, som anvender undernetstedstilknytninger, skal dobbelt stak-IPv4/IPv6-klienter både have IPv4- og globale IPv6-adresser knyttet til det samme sted. Hvis en delvist tilknyttet klient forsøger at oprette forbindelse til denne domænecontroller med sin utilknyttede IP-adresse, bliver dens tilknyttede adresse brugt til klientens stedtilknytning. Logfilerne %SystemRoot%\debug\netlogon.log eller %SystemRoot%\debug\netlogon.bak indeholder navnet, den utilknyttede og tilknyttede IP-adresse på hver delvist tilknyttet klient. Logfilerne kan også indeholde ikke-relaterede fejlfindingsoplysninger. TFor at finde de oplysninger, der er relevante for delvist undernettilknytninger, skal du søge efter linjer, der indeholder teksten 'PARTIAL_CLIENT_SITE_MAPPING:'. Det første ord efter denne tekst er klientnavnet. Efter klientnavnet følger klientens utilknyttede IP-adresse (den IP-adresse, som ikke har en undernetstedstilknytning) og klientens tilknyttede IP-adresse, som blev brugt til at returnere oplysninger om stedet. BRUGERHANDLING Brug Active Directory-steder og -tjenesters administrationskonsol-snap-in (MMC) til at føje undernettilknytningen til den utilknyttede IP-adresse til det samme sted som bruges af de tilknyttede IP-adresser. Når der føjes stedtilknytninger til IPv6-adresser, bør du bruge globale IPv6-adresser og ikke f.eks. midlertidlige, link-lokale eller sted-lokale IPv6-adresser. Som standard er den maksimale størrelse på logfilerne %3 byte. Den aktuelle maksimumstørrelse er %4 byte. Hvis du vil indstille en anden maksimumstørrelse, skal du oprette følgende DWORD-registreringsdatabaseværdi til at angive maksimumstørrelsen i byte: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize
I løbet af de sidste %1 timer er der blevet oprettet %2 forbindelser til denne domænecontroller fra klientcomputere, hvis IP-adresser ikke er tilknytttet nogen af de eksisterende steder på virksomhedens netværk. Disse klienter har derfor udefinerede steder og kan oprette forbindelse til enhver domænecontroller, herunder også de domænecontrollere, som er fjernt fra klienterne. En klients sted bestemmes af tilknytningen af stedets undernet til et af de eksisterende steder. Hvis du vil flytte ovenstående klienter til et af disse steder, bør du overveje at oprette undernetobjekter, der dækker ovenstående IP-adresser med tilknytning til et af de eksisterende steder. De pågældende klienters navne og IP-adresser, der har været logget på denne computer, findes i følgende logfil '%SystemRoot%\debug\netlogon.log' og muligvis i logfilen '%SystemRoot%\debug\netlogon.bak', som oprettes, hvis førstnævnte logfil bliver fyldt. Logfilerne indeholder muligvis yderligere fejfindingsoplysninger, som ikke er relevante i denne forbindelse. For at filtrere for de nødvendige oplysninger, kan du søge efter linjer, som indeholder teksten 'NO_CLIENT_SITE:'. Det første ord efter denne streng er klientnavnet og det andet ord er klientens IP-adresse. Logfilernes maksimale størrelse bestemmes af følgende DWORD-værdi i registreringsdatabasen 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize'. Standardværdien er %3 byte. Den aktuelle maksimale størrelse er %4 byte. Hvis du vil angive en anden maksimal størrelse, skal du oprette ovenstående registreringsdatabaseværdi og angive den ønskede maksimale størrelse i byte.
I socket-funktionsopkaldet blev der angivet en protokol, der ikke understøtter semantikken i den anmodede socket-type.
I/O-bussen blev nulstillet.
I/O-handlingen er blevet afbrudt pga. en afsluttende tråd eller programanmodning.
I/O-handlingen mislykkedes, fordi forbindelsen til netværksmediet blev afbrudt, eller fordi det trådløse adgangspunkt er uden for området.
ICM er ikke aktiveret.
ID Sti Brugernavn Låse
ID for det valgte netværkskort bruges af en anden arbejdsstation.
Id-duplikater i arvehierarkiet.
Identiske elementer er ikke tilladt.
Identitetsstrengen er udformet forkert. Dette kan skyldes et efterstillet komma, mere end to unavngivne attributter, manglende attributnavn eller manglende attributværdi.
Id'erne i manifestfilerne er ens, men indholdet er forskelligt.
Id'et for den angivne skærmbeskrivelse anvendes allerede af en anden beskrivelse i sættet.
Id'et for den angivne tilstand anvendes allerede af en anden tilstand i sættet.
Id'et for den angivne videopræsentationsdestination anvendes allerede af en anden destination i sættet.
Id'et for den angivne videopræsentationskilde anvendes allerede af en anden kilde i sættet.
Id'et på mediet var uventet.
Id'et til den interne destinationsfil er forkert.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore