Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with x

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w X y z ä å ö

X509CertificateValidationMode.Custom kräver CustomCertificateValidator. Ange egenskapen CustomCertificateValidator.
XamlReader-instansen används och den kan därför inte användas för någon annan laddningsåtgärd.
XAML-strömmens skrivare stöder inte sökning från änden.
XML är inte giltigt. Taggen {0} förväntades.
XML är inte korrekt strukturerat.
XML är inte korrekt strukturerat.
XML med felaktigt format. Elementet som börjar vid ({0},{1}) saknar sluttagg.
XmlArray och XmlArrayItem kan inte användas tillsammans med XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlElement, XmlText eller XmlAnyElement.
XmlArrayAttribute kan inte användas i upprepningsdel {1}:{0}.
XML-attribut kan inte anges för typen {0}.
XmlAttribute kan inte användas för att koda {1}-matrisen eftersom den har deklarerats med FlagsAttribute.
XmlAttribute och XmlAnyAttribute kan inte användas med RPC literal SOAP, du kan däremot använda följande attribut: XmlArray, XmlArrayItem eller enkelt XmlElement.
XmlAttribute och XmlAnyAttribute kan inte användas tillsammans med XmlElement, XmlText, XmlAnyElement, XmlArray eller XmlArrayItem.
XML-attributet {0} från namnområdet {1} finns redan i det aktuella definitionsområdet. Använd XML-attribut för att ange ett annat XML-namn eller namnområde för attributet.
XmlDataNamespaceMappingCollection kan inte använda XmlNamespaceMapping som har null URI.
XML-element {0} stödjer inte underordnad av typen {1}.
XML-element för bevistoken förväntas inte i svaret.
XmlElement måste ha XML-innehåll.
XML-element på toppnivå med namn {0} i namnområde {1} kan inte referera typ {2} eftersom det redan refererar en annan typ ({3}). Använd ett annat åtgärdsnamn eller MessageBodyMemberAttribute för att ange ett annat namn för meddelandet eller meddelandedelarna.
XmlElement, XmlText och XmlAnyElement kan inte användas tillsammans med XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlArray eller XmlArrayItem.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my French client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those French error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore