Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x y z ä å ö

Valet för denna processor måste vara en IServiceProvider.
Validate och CheckValidity tillåts endast på Root- eller Element-noder.
Valideringsegenskap har inte angetts.
Valideringsmetoden {0}() returnerade ett fel för denna begäran.
Valideringsmetoden {0}() returnerade ett oväntat tillstånd: {1}.
Value-egenskapen har redan angetts för denna EntityReference. Fler än ett relaterat objekt kan inte läggas till för en EntityReference.
ValueSerializer '{0}' kan inte konvertera '{1}' till '{2}'.
ValueSerializer '{0}' kan inte konvertera från '{1}'.
ValueType '{0}' är inte giltig för Condition.
ValueType '{0}' är inte giltig för DataTrigger.
ValueType-korrigering för matriser har inte implementerats.
Var och en av följande kolumner i tabellen {0} mappas till flera egenskaper på den konceptuella sidan:
Varaktigheten kan inte returneras för TimeSpan.MinValue eftersom det absoluta värdet för TimeSpan.MinValue är större än värdet för TimeSpan.MaxValue.
Vararg-anropsregeln stöds inte.
Variabeln {0} har antingen inte deklarerats eller så har den aldrig tilldelats.
Variabeln {0} har definierats mer än en gång i variabelmängden.
Varianttypen är okänd. ActiveX-serialiseringen misslyckades. Det går inte att skicka meddelandet. Den angivna varianttypen stöds inte.
Varje alias i ett schema måste vara unikt. Aliaset {0} har redan använts i det här schemat.
Varje egenskapsnamn i en typ måste vara unikt. Egenskapsnamnet {0} har redan definierats.
Varje matchningselement måste ha ett Pattern-attribut som innehåller ett giltigt vanligt uttryck.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore