Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s T u v w x y z ä å ö

tabClasses måste innehålla samma antal element som tabScopes
Tabellen ({0}) kan inte vara en underordnad tabell till sig själv i en kapslad relation. DataSet-namnet står i konflikt med tabellnamnet.
Tabellen ({0}) kan inte vara en underordnad tabell till sig själv i kapslade relationer.
Tabellen {0} i databasen {1} är inte aktiverad för SQL-cacheavisering. Kontrollera att tabellen finns, och att det tabellnamn som används för cacheberoenden exakt överensstämmer med det tabellnamn som är registrerat för cacheaviseringar. Om du vill aktivera en tabell för SQL-cacheaviseringar använder du metoden SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications eller kommandoradsverktyget aspnet_rgsql. Kör "aspnet_regsql.exe -?" för mer information om verktyget. Om du vill visa en lista över de tabeller i databasen som kan använda funktionen använder du metoden SqlCacheDependencyManager.GetTablesEnabledForNotifications eller kommandoradsverktyget aspnet_regsql.exe.
Tabellen {0} måste innehålla radavsnitt i ordningsföljden rubrik, brödtext och sidfot.
Tabellen {0} som har angetts som en del av aktuell MSL finns inte i MetadataWorkspace.
Tabellen {0} tillhör inte denna DataSet.
Tabellen har ingen primärnyckel.
Tabellen i den här samlingen visar relationerna som har tagits bort från dess DataSet.
Tabellen/vyn {0} har ingen primärnyckel definierad. Nyckeln har härletts och definitionen skapades som en skrivskyddad tabell/vy.
Tabellen/vyn {0} har kolumnen {1} definierad som primärnyckel men kolumntypen {2} är inte en giltig typ för en nyckel i EDM. Ett försök görs att definiera tabellen/vyn som en skrivskyddad tabell/vy.
Tabellformatet på datarutnätsmängden innehåller redan ett tabellformat med samma mappningsnamn.
Tabellmappning saknas: {0} ingen mappning har angetts för tabell {1}.
Tabellnamnsparametern kan inte vara null eller ha en längd på noll tecken.
Tabellparametern kan inte innehålla en tabell som är null eller som är tom.
TableLayoutPanel kan inte expandera till att innehålla kontrollen eftersom panelens GrowStyle-egenskap är angiven till FixedSize.
TableName krävs när det ingår i en DataSet.
TabScope måste vara TabScopeEnum.Component eller TabScopeEnum.Document
Taggen {0} har redan registrerats.
Taggen {0} kan inte innehålla attributet meta:localize.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore