Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x y z ä å ö

Rad {0}, position {1}.
Raden hittades inte eller så har den ändrats.
Raden RowTemplate innehåller flera celler än vad det finns kolumner.
Raden tillhör inte samma DataSet som den här relationen.
Raden tillhör inte samma DataSet som den här relationen.
Radens AutoSize-läge kan inte baseras enbart på radrubrikerna eftersom de är osynliga.
Radens AutoSize-läge kan inte baseras enbart på radrubrikerna eftersom de är osynliga.
Radens insättningsposition {0} är ogiltig.
Rader kan inte tas bort programmatiskt om inte DataGridView är databunden till en IBindingList som stöder ändringsaviseringar och tillåter borttagning.
Raderade rader kan inte användas.
Raderings-Shape kan inte vara null.
Radmängdar kan inte tas bort programmatiskt när DataGridView-kontrollen är databunden till någonting annat än en IBindingList som stöder ändringsaviseringar och tillåter borttagning.
Radmedlemmen {0} i typen {1} och radmedlemmen {2} i typen {3} är inkompatibla eftersom de inte har lika många kolumner.
Radtyperna {0} och {1} är inkompatibla eftersom de inte har lika många kolumner.
Ramen är inte giltig. Ramen måste vara mellan 0 och FrameCount.
Ramhuvudversion {0} stöds inte.
Ramkoppling {0} är inte en giltig URI.
Ramläge {0} stöds inte.
Räknaren {0} finns inte i angiven Category.
Räknaren {0} finns inte.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Lithuanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Lithuanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore