Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x y z ä å ö

P.g.a. säkerhetsbegränsningar i Urklipp kan det angivna urklippsformatet inte anges.
P2P är inte tillgängligt.
På grund av ett anrop av kontextavslutning, har den tillförlitliga svarssessionkanalen eventuellt en lucka i svarssekvensen. ExactlyOnce-garanti kan uppfyllas längre. Den tillförlitliga sessionen avslutades.
Package har mer än ett Discard Control-förhållande.
Package har mer än ett Thumbnail-förhållande.
Package inte öppet för läsning.
Package måste innehålla en XPS PackagePart.
Package URI som hämtats från paket-URI kan inte innehålla Fragment.
Package.{0} stöds inte i direktuppspelningsproduktion.
PackagePart har mer än ett Print Ticket-förhållande.
PackagePart har mer än ett Print Ticket-förhållande.
PackagePart har mer än ett Thumbnail-förhållande.
PackagePart har redan associerad Thumbnail.
PackagePart refererar till en Discard Control som har fel innehållstyp.
PackagePart refererar till en Print Ticket som har fel innehållstyp.
PackagePart refererar till en Restricted Font som har fel innehållstyp.
PackagePart refererar till en Thumbnail som har fel innehållstyp.
PackagePart tillhör en annan behållare.
PackagePart URI motsvarar inte en FixedPage.
PackagePart URI motsvarar inte ett FixedDocument.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore