Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x y z ä å ö

Oändlig loop i referenser hittades när Template bearbetades för ett element som heter '{0}' och är av typen '{1}'.
Oändligt medlemsvärde är inte giltigt för Matrix.
ObjectContext måste konfigureras genom att 1) definiera ContextTypeName, 2) definiera både ConnectionString och DefaultContainerName, 3) definiera ContextType eller 4) ange det i händelsen OnSelecting.
ObjectContext-instansen har tagits bort och kan inte längre användas för åtgärder som kräver en anslutning.
ObjectContext-parametern ({0}) i en kompilerad fråga kan endast användas som källa för frågor.
ObjectDataProvider behöver antingen ObjectType eller ObjectInstance.
ObjectDataProvider kan endast vara tilldelat antingen ObjectType eller ObjectInstance, inte båda.
ObjectDataSource {0} har inga värden som kan infogas. Kontrollera att uppslagslistan values innehåller värden.
ObjectDataSource {0} kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet {1} och med följande parametrar: {2}.
ObjectDataSource {0} kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet {1} och med parametrar av typen {2}.
ObjectDataSource {0} kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet {1} utan parametrar.
objectID får inte vara mindre än eller lika med noll.
ObjectManager hittade ett ogiltigt antal korrigeringar. Detta tyder vanligen på ett problem i Formatter.
ObjectStateEntry är en nyckelpost och det går inte att ändra dess tillstånd.
ObjectStateEntry är en nyckelpost och det går inte att komma åt dess aktuella och ursprungliga värden.
ObjectStateEntry är en nyckelpost. Det går inte att anropa Delete på nyckelposter.
ObjectStateEntry är en relationspost. Det går inte att ändra aktuella och ursprungliga värden för relationsposter.
ObjectStateEntry är en relationspost. Tillståndet för relationsposter kan inte ändras.
ObjectStateEntry indikerar att en okänd egenskap ({0}) av typen {1} ändras. Det finns ingen sådan egenskap.
Objekt av Transform-typ krävs för att implementera gränssnittet IDataTransform.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore