Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p q r s t u v w x y z ä å ö

Någon egenskap med namnet {0} hittades inte.
Name kan inte vara en tom sträng.
Name kan inte vara en tom sträng.
Names stöds inte med omfattningen ResourceDictionary.
NameScopeProperty hittades i innehållet för FrameworkTemplate, i ett '{0}'-objekt. Namnscope inom mallar stöds inte.
Namn för ContractDescription får inte vara en tom sträng.
Namn för temporär fil kan inte vara tomt.
Namn och värden får inte vara null och måste ha samma längd.
Namnegenskapen får inte vara en tom sträng.
Namnet {0} används redan av ett annat objekt.
Namnet {0} är för långt för att vara ett kultur- eller regionnamn, dessa är begränsade till {1} tecken.
Namnet {0} är för långt. Namn får inte innehålla fler än 255 tecken.
Namnet {0} är ogiltigt. En DataSet kan inte ha samma namn för DataTable.
Namnet {0} är ogiltigt. En DataTable kan inte ha samma namn för DataSet.
Namnet {0} är tvetydigt i den här kontexten och går inte att matcha unikt till en giltig funktion eller typkonstruktor.
Namnet {0} är tvetydigt i den här kontexten.
Namnet {0} finns redan.
Namnet {0} för EntityContainer (lagring) som angetts i det här mappningsschemat överensstämmer inte med namnet {1} för EntityContainer (lagring) som angetts i tidigare mappningsscheman för EntityContainer {2} i den konceptuella modellen. Ange endast en mappning per EntityContainer eller se till att mappa till samma EntityContainer (lagring) om du vill använda delvis mappning.
Namnet '{0}' hittas inte i namnscope för '{1}'.
Namnet {0} innehåller tecken som inte är giltiga för kultur eller region.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my French client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those French error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore