Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Lagerdataprovidern kunde inte returnera information för {0}-begäran. Mer information finns i det ursprungliga undantaget.
Lagerproviderfabrikstypen {0} implementerar inte IServiceProvider-gränssnittet. Använd en lagerprovider som implementerar det här gränssnittet.
Lagerprovidern returnerade inte något giltigt EdmType för {0}.
Lagerreferensen är inte giltig.
Lagrade procedurer får inte användas inuti frågor.
Lagrets EntitySet-namn ska inte anges i mängdmappningen för mängden {0} eftersom en frågevy anges.
Lagringsdisken eller mediet är fullt.
Lagringsfunktionen {0} finns inte.
Lagringsfunktionen har en {0}-parameter men ingen motsvarande parameter hittades i FunctionImport.
Lagringsmappningen kan bara slås upp från typen i den konceptuella modellen. Den kan inte slås upp från typen i följande område: {0}.
Lagringsmetadata har inte genererats ännu. Anropa GenerateStoreMetadata() först.
Lagringsplats finns redan.
Lagringsplatsen finns inte.
LambdaBody kan endast anges i ett DbFunctionExpression som refererar till en lambda-funktion.
LargeChange: Värdet {0} måste vara större än eller lika med 0.
Låset tas bort medan det fortfarande används. En tråd använder det och/eller det finns aktiva vänteobjekt som försöker hämta låset.
Låsflaggor är inte giltiga.
LayoutEngine kan inte ordna objekt av typen {0}.
Layoutinformationen på TextView är inte giltig. Måste anropa Validate innan denna metod anropas.
Layoutmått åsidosatt för elementet '{0}' ska inte returnera NaN-värden som dess DesiredSize.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Latvian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Latvian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore