Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Kalenderdimensionerna ({0}, {1}) är inte giltiga.
Kan ej hitta tjänsten.
Kan endast anropa SelectAll när SelectionMode är Multiple eller Extended.
Kan endast ändra mängden SelectedItems i flermarkeringslägen. Använd SelectedItem i enkelmarkeringslägen.
Kan endast baseras på en Style med en måltyp som är bastypen '{0}'.
Kan inte Advise händelsegränssnittet '{0}'. ('{1}')
Kan inte ange <clear> för den här noden.
Kan inte ange denna egenskap utanför ett BeginInit/EndInit-block.
Kan inte ange egenskaper för objektet '{0}' eftersom det är i skrivskyddat läge.
Kan inte ange initieringstillstånd mer än en gång.
Kan inte animera '{0}' på en objektinstans som inte kan ändras.
Kan inte animera egenskapen '{0}' på '{1}' eftersom objektet är förseglat eller fryst.
Kan inte anropa BitmapEffect.GetOutput direkt med ContextInputSource. Ange en giltig BitmapSource.
Kan inte anropa EndInit utan ett matchande BeginInit-anrop.
Kan inte anropa Save för en Encoder mer än en gång.
Kan inte anropa StartAt medan innehåll skapas.
Kan inte ansluta FrameworkContentElement '{0}' som roten för VisualTree.
Kan inte använda absolut URI.
Kan inte använda indexerat Value för PropertyDescriptor.
Kan inte använda UndoService medan det är inaktiverat.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore