Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

I {0} hittades SOAP-ENC:arrayType med en flerdimensionell matris. Endast endimensionella matriser stöds. Använd en jagged-matris i stället.
I användarens konfiguration är det inte tillåtet är det inte tillåtet att använda ett avsnitt som registrerats som allowExeDefinition='MachineToApplication' utanför tillämpningsprogrammet. (Detta är standardfunktionaliteten om annat inte anges)
I åtgärd {0}, är schematypen som motsvarar feldetaljtyp {1} anonym. Ange att felnamnet explicit ska exportera anonyma typer.
I åtgärd {0}, har fler än ett fel deklarerats med detaljtyp {1}
I åtgärd {0}, har fler än ett fel deklarerats med elementnamn {1} i namnområde {2}
I åtgärd {0}, kan inte returnera null från metoder som returnerar meddelande.
I bindning {0}, visas inte TransportBindingElement {1} sist i BindingElementCollection. Ändra elementordningen så att TransportBindingElement ligger sist.
i den aktuella FROM-instruktionen
I denna version stöds inte flera verifierarattribut. Egenskapen {0} har fler än ett verifieringsattribut.
I en FrameworkTemplate kan ContentPresenter och GridViewRowPresenter inte vara i varandra inklusivt eller exklusivt.
I en hierarki för ärvda kontrakt måste CallbackContract för ServiceContracts vara en undertyp av CallbackContracts för alla CallbackContracts för ServiceContracts som ärvs av ursprungligt ServiceContract. Typerna {0} och {1} bryter mot denna regel.
I EntityContainer {1} anger FunctionImport {0} en EntitySet men returnerar inga entiteter.
I EntityContainer {3} returnerar FunctionImport {0} entiteter av typen {1} som inte kan finnas i EntitySet {2} som har deklarerats.
I EntityContainer {4} har inte Role för End med EntitySet {0} i AssociationSet {1} angetts, och det fanns inga Ends i Relationship {2} som stämmer överens med typen {3}.
I EntityContainer {4}, Role {0} i {1} och {2} AssociationSet hänvisar till samma EntitySet ({3}). Om två eller fler AssociationSet hänvisar till samma AssociationType måste du se till att parterna hänvisar till samma EntitySet.
I relationship {0} hänvisar Principal Role och Dependent Role för referensrestriktionen till samma roll i relationship-typen.
i SELECT-projektionslistan
I Undo-åtgärden påträffades en kontext som skiljer sig från den som användes i motsvarande Set-åtgärd. Problemet beror troligen på att en kontext angavs i tråden i stället för att återställas (ångras).
I VirtualMode måste händelsen ListView RetrieveVirtualListItem ha en SubItem-listvy för varje ListView-kolumn.
I/O-åtgärden avbröts eftersom en tråd avslutades eller på grund av att ett program begärde det.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore