Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with g

+ a b c d e f G h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Gå till tillämpningsprogrammets katalog i Utforskaren.
Gå till underkatalogen App_Data.
GDI+ är inte korrekt initierad (internt GDI+-fel).
GeneratorPosition '{0},{1}' som skickades till Remove har inte Offset lika med 0.
Genererar ett undantag
Genereras om autentiseringen misslyckas.
Genereras om det angivna svaret är felaktigt.
Genereras om det uppstår ett fel när e-postmeddelandet skickas.
Genereras om det uppstår ett fel när e-postmeddelandet skickas.
Genereras varje gång ett fel tas emot av SerialPort-objektet.
Generering av säkerhetskanal eller lyssnartillverkning misslyckades. Säkerhetstokenparametrar för säker konversation anger inte bootstrap-bindningselementet för säkerhet.
Genereringen fortsätter eftersom {0} i {1}-aktiviteten är {2}.
Genereringstiden måste infalla före utgångstiden.
GenericArguments[{0}], {1} i {2} bryter mot begränsningen för typen {3}.
Generiska argument måste anges för varje generisk parameter och varje generiskt argument måste vara en RuntimeType.
Generiska typer är inte giltiga.
Gentemot Active Directory och ADAM stöds endast LDAP-anslutningssträngar.
Gest accepterar endast objekt av typen '{0}'.
Gestigenkänning misslyckades.
GetComputerName returnerade ogiltig längd: {0}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hebrew client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hebrew error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore