Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

EditorPart {0} måste finnas i en EditorZone.
EditorPart saknar ID.
EDM-funktionen {0} stöds inte av SQL Server-versioner tidigare än SQL Server 2008.
EdmRelationshipAttribute för relationen {1} har en null-parameter ({0}).
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute för RelationshipType {3} i NavigationProperty {0} i EntityType {1} har TargetRole-namnet {2} som är ogiltigt. Ange ett giltigt TargetRole-namn.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute i NavigationProperty {0} i EntityType {1} har ett RelationshipName ({2}) som är ogiltigt. Se till att RelationshipName är giltigt.
EdmTypeAttribute har definierats för typen {0}, men sammansättningen {1} där typen är definierad saknar definierat EdmSchemaAttribute. Om typen behöver läsas in måste ett EdmSchemaAttribute definieras för sammansättningen som innehåller typen.
EDMVersion för objektmängden {0} är högre än den EDMVersion som den körbara versionen stöder. Den högsta EDMVersion som stöds av den körbara versionen är {1}.
EffectiveKeySize måste vara samma som KeySize i den här implementeringen.
EffectiveKeySize-värdet måste vara minst 40 bitar.
EffectiveKeySize-värdet måste vara minst lika stort som KeySize-värdet.
Effektgrafen uppvisar en cykel.
Effektgruppen saknar underordnade.
Efter att en '{0}' används (förseglad) kan den inte modifieras.
Efter en CollectionChange.Add-händelse innehåller mängden Items inte den tillagda posten '{0}'. Detta kan inträffa om händelseavsändaren angav inkorrekt information i CollectionChangedEventArgs.
Eftersom bas-ServiceContract {0} har ett CallbackContract {1}, måste härlett ServiceContract {2} även ange {1} eller en härledd typ som CallbackContract.
Egenskap '{0}' är inte inställd eller så kan dess värde inte matchas till en faktisk typ.
Egenskap '{0}' har ett ogiltigt värde. {1}
Egenskap '{0}' har ett ogiltigt värde. Fält '{1}' finns inte.
Egenskap '{0}' har ett ogiltigt värde. Metod '{1}' finns inte.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore