Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Dagen {0} är inte giltig för månaden i {1} i DateTime-litteralen {2}.
Dagen {0} är inte giltig i DateTime-litteralen {1}.
Data får inte vara null eller 0 byte.
Data för deserialisering är skadade. CultureInfo för denna Collection saknas.
Data för deserialisering är skadade. Nycklarna för denna Collection saknas.
Data för deserialisering är skadade. Nycklarna och värdematriserna har olika storlekar.
Data för deserialisering är skadade. Värdena för denna Collection saknas.
Data i CheckBoxField {0} kunde inte parsas som ett booleskt värde. Använd ett BoundField i stället.
Data kan gå förlorade i {0}.
Data kan gå förlorade i tabellen {0} eller nyckelrestriktionsfel kan uppstå i den.
Dataadapterfel.
Dataanslutningen upprättades från en adress som skiljer sig från den adress som FTP-anslutningen gjordes till.
Databasen {0} är inte konfigurerad för SQL-cacheaviseringar. Om du vill att databasen ska använda SQL-cacheaviseringar använder du metoden System.Web.Caching.SqlCacheDependencyAdmin.EnableNotifications eller kommandoradsverktyget aspnet_regsql. Kör aspnet_regsql.exe -? om du vill ha mer information om kommandot.
Databasen genererade en nyckel som redan används.
Databasens filnamn får inte innehålla något av följande 3 tecken: [ (vänster hakparentes), ] (höger hakparentes) och ' (enkelt citattecken)
Databasens namn får inte innehålla något av följande tre tecken: enkelt citattecken ('), vänster hakparentes ([) eller höger hakparentes (]).
Databasens namn får inte vara tomt, och får inte endast innehålla blanksteg.
Databasens namn kan inte vara null eller tomt om sessionstillståndstypen är SessionStateType.Custom.
dataBinding hör redan till denna BindingsCollection.
dataBinding hör till en annan BindingsCollection.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore