Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Cache är inte tillgängligt
Cacheability för ett fält måste antingen vara Private eller NoCache.
Cachehämtningen misslyckades: {0}.
Cacheprincipen är inte giltig.
Cacheprofilen {0} har inte definierats. Definiera den i konfigurationsfilen.
Cacheprotokollet returnerade ett cachelagrat svar, men cacheposten är ogiltig eftersom den har en dataström som är null. (Cache Key = {0}).
Cacheprotokollet vägrade ta emot serversvaret. Om du vill att begäran ska skickas igen automatiskt anger du request.AllowAutoRedirect = true.
CacheRequest.Pop anropades av en CacheRequest som inte var den aktuella översta begäran.
CacheSettings-värdet Location är inte giltigt.
CallbackBehaviorAttribute kan endast köras som ett beteende på en slutpunkt med ett duplex-kontrakt. Kontrakt {0} är inte duplex, eftersom det inte innehåller några motanropsåtgärder.
CallbackContract {0} är ogiltigt eftersom det inte är en gränssnittstyp.
CallExternalMethodActivity-parametern {0} kan inte serialiseras
CanSlip stöds endast för tidslinjer utan AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
CaretStops-sträng kan endast innehålla hexadecimala siffror.
CASE/WHEN/THEN-uttrycket är inte giltigt eftersom alla resulterande uttryck är otypifierade.
CAST-argumentuttrycket måste vara av en skalär typ.
CAST-typargumentet måste vara av en skalär typ.
CAST-uttrycket är inte giltigt. Det finns ingen giltig omvandling från typen {0} till typen {1}.
CatalogPart {0} måste finnas i en CatalogZone.
CatalogPart saknar ID.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Danish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Danish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore