Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Båda Ends i EdmRelationshipAttribute för relationen {0} har samma Role-namn ({1}). En relationstyps parter måste ha olika Role-namn.
Både {0} och {1} använder meddelandenamnet {2}. Använd egenskapen MessageName för det anpassade attributet WebMethod för att ange unika meddelandenamn för metoderna.
Både DataSource och DataSourceID har definierats på {0}. Ta bort en av definitionerna.
Både det lägsta och det högsta värdet måste anges för {0} i typen {1}, eftersom {0} inte har angetts som en konstant.
Både HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext och HostExecutionContextManager.Revert måste åsidosättas.
BadImageFormatException utlöstes vid parsning av signaturen. Detta beror troligen på att en generisk kontext saknas. Kontrollera att genericTypeArguments och genericMethodArguments tillhandahålls och att de innehåller tillräckligt med text.
Ballongtipset måste ha ett värde som inte är tomt.
BamlNodeType '{0}' känns inte igen.
BamlReader stängdes eller slutet på dokumentet nåddes.
Basdataströmmen kan inte läsas.
BaseStream är endast tillgänglig om porten är öppen.
BaseType ({0}) är inte giltig: BaseType för {1} måste vara en annan ComplexType.
BaseType ({0}) är inte giltig: BaseType för {1} måste vara en annan EntityType.
BaseType ({0}) är inte giltig: BaseType för {1} måste vara en strukturerad typ.
BasicHttp-bindning kräver att BasicHttpBinding.Security.Message.ClientCredentialType ska vara lika med BasicHttpMessageCredentialType.Certificate-behörighetstypen för säkra meddelanden. Välj transport eller TransportWithMessageCredential-säkerhet för UserName-behörighet.
Basklassen inkluderar fältet {0} men dess typ ({1}) är inte kompatibel med kontrolltypen ({2}).
Bastypen {0} är inte tillåten för den här sidan.
Bearbetningen av WSDL-parametern misslyckades. Fel: {0}
BeforeCount måste vara större än eller lika med 0.
Begäran att läsa in ljudfilen i minnet överskred tidsgränsen.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore