Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

Absolut sökvägsinformation krävs.
absoluteExpiration måste vara DateTime.MaxValue eller också måste slidingExpiration vara timeSpan.Zero.
AcceleratedTokenAuthenticator förväntar inte RequestSecurityTokenResponse från klienten.
AcceptChanges kan inte fortsätta eftersom objektets EntityKey-värde antingen är null eller inte är en temporär nyckel. Detta kan inträffa när egenskapen EntityKey ändras medan objektet är i ett tillagt tillstånd.
AcceptChanges kan inte fortsätta eftersom objektets nyckelvärden står i konflikt med ett annat objekt i ObjectStateManager. Kontrollera att nyckelvärdena är unika innan du anropar AcceptChanges.
AccessDataSource-egenskapen ConnectionString kan inte anges, den genereras automatiskt.
AccessKey är för långt, får inte innehålla fler än ett tecken.
Accessor för egenskaper, {0}, för objektet {1} fick följande undantagsfel: {2}
Accessor-metoder för {0}-egenskapen saknas.
Accessor-metoder för {0}-händelsen saknas.
Action {0} på {1} är okänd. Giltiga åtgärder är: None, Cascade och Restrict.
Active Directory-domänkontrollanten måste köra Windows Server 2003 eller ett senare operativsystem.
Active Directory-klienten är inte installerad på den här datorn.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp stöds inte.
ActiveStepIndex måste vara mindre WizardSteps.Count och minst -1. Om du vill lägga till steg dynamiskt lägger du till dem före eller under Page_PreInit.
ActiveViewIndex anges till {0}. Värdet får inte vara mindre än -1.
ActiveViewIndex anges till {0}. Värdet måste vara mindre än det aktuella antalet vyer ({1}). Om en vy läggs till dynamiskt måste den läggas till före eller under händelsen Page_PreInit.
ActiveX-kontrollen accepterar enbart teckensnitt som är definierade i GraphicsUnit.Point.
ActiveX-kontrollen är en fönsterlös kontroll. Kontrollen stöds inte i den här versionen av .NET Framework.
ActiveX-kontrollen är fönsterlös. Fönsterlösa ActiveX-kontroller stöds inte.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore