Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

ExecuteMessage kan endast anropas från den inbyggda kontexten i objektet.
Mer än en exklusiv grupp tillåts inte.
"?>" får inte finnas inuti en XML-bearbetningsinstruktion.
"]]>" får inte finnas inuti ett XML CDATA-block.
"{{{0}}}{1}" element hittades. Förväntade fast sidelement ({{{2}}}{3}).
"Angivna adresser kan inte registreras med PNRP eftersom PNRP inte har aktiverats eller på grund av att de angivna adresserna saknar moln. Du hittar mer information i dokumentationen för ditt system om hur du installerar och aktiverar PNRP."
"anonymous" är ett reserverat pipeName.
"Element av typen {0} stöds inte. Serialiseraren förväntar att elementet är något av följande: {1}."
"Felaktig elementtyp. Ett element av typen {0} förväntas för den här serialiseraren.
#nonclient classname kan inte användas med flaggor eller bildnamn.
&Generera OrderBy-uttrycket automatiskt baserat på de givna parametrarna.
&Generera Where-uttrycket automatiskt baserat på de givna parametrarna.
***INTERNT KOMPILATORFEL***
... Fel vid läsning av innehåll: {0}: {1} ...
.Net Framing-läget som används stöds inte av {0}. Du hittar mer information i serverloggen.
.Net Framing-uppgraderingsbegäran för {0} skickades till en tjänst som inte ställts in för att ta emot uppgraderingar.
.Net Framing-versionen som används stöds inte av {0}. Du hittar mer information i serverloggen.
';' måste följas av ett parameter=värde-par.
{0} "{1}", den aktuella begränsningen på "{2}" är inte tillräcklig.
{0} "{1}", felaktigt användande av citattecken.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore