Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with ö

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å Ö

Ökning ska inte anropas om formatet är Marquee.
Öppning av {0}-kanalen nådde tidsgränsen efter {1}. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
Öppning av kanalen nådde tidsgränsen efter {0}. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
Överföring av Chunked-kodning stöds inte i HTTP/1.0-protokollet.
Överföringsläge {0} stöds inte av {1}.
Övergången från metoden {0} till metoden {1} är inte tillåten.
Överlagring som inte stöds användes för frågeoperatorn {0}.
Överlappande länkområden.
Överordnad för '{0}' måste även vara en '{0}'.
Överordnad för '{0}' måste vara '{1}', '{2}', '{3}' eller '{4}'.
Överordnad för IfElseBranchActivity måste vara en IfElseActivity.
Överordnad för objektet måste vara av typen DocumentPageHost.
Överordnad har ingen standardkonstruktor. Standardkonstruktorn måste definieras explicit.
Överordnad nod som inte är null förväntades. BAML-strömmen kan vara skadad.
Överordnad NodeType '{0}' är inte giltig.
Översättningen är inte giltig.
Översättningen skulle innehålla en out-parameter av typen Text, NText eller Image: {0}
Översättningen skulle innehålla ett uttryck av typen Text, NText eller Image i en SELECT DISTINCT-sats: {0}
Översättningen skulle innehålla ett uttryck av typen Text, NText eller Image i en SELECT inom en UNION: {0}
Översättningen skulle innehålla LEN för Text- eller NText-argument: {0}


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Estonian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Estonian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore