Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä å ö

ExecuteMessage kan endast anropas från den inbyggda kontexten i objektet.
Mer än en exklusiv grupp tillåts inte.
"?>" får inte finnas inuti en XML-bearbetningsinstruktion.
"]]>" får inte finnas inuti ett XML CDATA-block.
"{{{0}}}{1}" element hittades. Förväntade fast sidelement ({{{2}}}{3}).
"Angivna adresser kan inte registreras med PNRP eftersom PNRP inte har aktiverats eller på grund av att de angivna adresserna saknar moln. Du hittar mer information i dokumentationen för ditt system om hur du installerar och aktiverar PNRP."
"anonymous" är ett reserverat pipeName.
"Element av typen {0} stöds inte. Serialiseraren förväntar att elementet är något av följande: {1}."
"Felaktig elementtyp. Ett element av typen {0} förväntas för den här serialiseraren.
#nonclient classname kan inte användas med flaggor eller bildnamn.
&Generera OrderBy-uttrycket automatiskt baserat på de givna parametrarna.
&Generera Where-uttrycket automatiskt baserat på de givna parametrarna.
***INTERNT KOMPILATORFEL***
... Fel vid läsning av innehåll: {0}: {1} ...
.Net Framing-läget som används stöds inte av {0}. Du hittar mer information i serverloggen.
.Net Framing-uppgraderingsbegäran för {0} skickades till en tjänst som inte ställts in för att ta emot uppgraderingar.
.Net Framing-versionen som används stöds inte av {0}. Du hittar mer information i serverloggen.
';' måste följas av ett parameter=värde-par.
{0} "{1}", den aktuella begränsningen på "{2}" är inte tillräcklig.
{0} "{1}", felaktigt användande av citattecken.

Other languages

العربية (Arabic) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Nederlands (Dutch) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Polski (Polish) Português (Portuguese) Русский (Russian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore