Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

'{0}' jest zarezerwowaną nazwą zestawu i nie można używać jej jako nazwy podkatalogu kodu.
{0} Klucz obcy nie jest wymuszany w modelu. W celu wymuszenia tego ograniczenia należy utworzyć relację skojarzenia lub dziedziczenia.
{0} Kolumny tabeli {1} są zamapowane na element End {3} obiektu AssociationSet {2}, ale kolumny klucza tabeli {4} nie są zamapowane na klucze obiektu EntitySet {5} odpowiadające temu elementowi End.
{0} ma odwołanie cykliczne!
{0} można wywołać tylko przed operacją PreRender lub w czasie tej operacji.
{0} musi być jednym z {1}
{0} musi być równe {1}
{0} musi mieć konstruktora bez parametrów, gdy nowe wystąpienia są dodawane za pomocą interfejsu IBindingList.
{0} musi mieć wartość null
{0} musi zawierać elementu typu '{1}'. '{2}' jest typu '{3}'.
{0} musi zawierać pojedynczy atrybut ServiceKnownTypeAttribute odwołujący się do metody lub zestawu atrybutów ServiceKnownTypeAttributes, z których każdy określa prawidłowy typ
{0} nie dopuszcza wartości null
{0} nie jest ani elementem DataColumn, ani elementem DataRelation dla tabeli {1}.
{0} nie jest argumentem typu IEnumerable<>.
{0} nie jest elementem GenericMethodDefinition. Metoda MakeGenericMethod może być wywołana tylko dla takiej metody, dla której wartość MethodBase.IsGenericMethodDefinition jest równa true.
{0} nie jest elementem GenericTypeDefinition. Metoda MakeGenericType może być wywołana tylko dla takiego typu, dla którego wartość Type.IsGenericTypeDefinition jest równa true.
{0} nie jest jednym z {1}
'{0}' nie jest obsługiwaną nazwą kodowania.
{0} nie jest obsługiwaną stroną kodową.
'{0}' nie jest obsługiwanym językiem.

Other languages

العربية (Arabic) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Nederlands (Dutch) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Polski (Polish) Português (Portuguese) Русский (Russian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore