Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x Z ł ś ź ż

Z bieżącą sesją nie jest skojarzone żadne wystąpienie przepływu pracy. Wyślij komunikat aktywacyjny, aby uruchomić nowe wystąpienie w bieżącej sesji.
Z elementem PackagePart jest już skojarzony element Thumbnail.
Z interfejsem '{0}' nie jest związany żaden atrybut parametru korelacji.
Z kulturą niezmienną (identyfikator kultury: 0x7F) nie jest skojarzony żaden region.
Z obiektem {0} nigdy nie został skojarzony identyfikator obiektu objectID.
Z obiektem nigdy nie został skojarzony identyfikator obiektu objectID.
Z poświadczeń określonych w pliku konfiguracyjnym nie można utworzyć tokena użytkownika systemu Windows. Błąd systemu operacyjnego '{0}'
Z powodu ograniczeń bezpieczeństwa w schowku nie można ustawić określonego formatu schowka.
Z powodu ograniczeń zabezpieczających nie można uzyskać dostępu do typu {0}.
Z powodu wywołania przerwania kontekstu żądania w kanale uwierzytelnionej sesji odpowiedzi prawdopodobnie pojawiła się luka w sekwencji odpowiedzi. Nie można spełnić gwarancji ExactlyOnce. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej.
Z tą kolekcją mogą być używane tylko obiekty typu {0}.
Z tego elementu RequestContext już wysłano odpowiedź.
Z tym obiektem nie jest skojarzony żaden proces.
Z tym obiektem programu formatującego nie został skojarzony żaden obiekt klucza asymetrycznego.
Z tym oknem jest skojarzony inny element HwndTarget.
Z tym zdalnym obiektem pośredniczącym nie jest związany żaden zbiornik kanału, co oznacza, że na serwerze nie zostały zarejestrowane żadne nasłuchujące kanały serwera lub że dla tej aplikacji nie istnieje odpowiedni kanał klienta służący do komunikowania się z serwerem.
Z typami argumentów w elemencie „{2}” nie są zgodne żadne przeciążenia funkcji „{0}.{1}”.
Z typami argumentów w elemencie „{2}” nie są zgodne żadne przeciążenia funkcji agregowania „{0}.{1}”.
Z typami argumentów w elemencie „{2}” nie są zgodne żadne przeciążenia funkcji kanonicznej „{0}.{1}”. Zobacz dokumentację funkcji specyficznych dla dostawcy, aby wyszukać potencjalne funkcje magazynu o podobnych możliwościach.
Z typami argumentów w elemencie „{2}” nie są zgodne żadne przeciążenia kanonicznej funkcji agregowania „{0}.{1}”. Zobacz dokumentację funkcji specyficznych dla dostawcy, aby wyszukać funkcje magazynu o podobnych możliwościach.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore