Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with w

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v W x z ł ś ź ż

W {0} nie zaimplementowano elementu IHttpHandlerFactory lub IHttpHandler.
W {0} nie zaimplementowano elementu IHttpModule.
W '{0}' oczekiwano wartości szesnastkowej 0x.
W {2} znaleziono zduplikowany element {0} o wartości {1}.
W „{0}” nie określono pakietu algorytmów zabezpieczeń.
W AdRotator '{0}' można ustawić tylko jedną z właściwości AdvertisementFile, DataSource lub DataSourceID.
W aplikacji nie ma modułu '{0}' do usunięcia.
W argumencie MidpointRounding metody Math.Round są obsługiwane tylko argumenty, które można oszacować na kliencie.
W atrybucie „{0}” nie określono żadnego pliku.
W atrybucie DeliveryRequirementsAttribute kontraktu „{0}” określono ograniczenie QueuedDeliveryRequirements. Tego warunku nie można zweryfikować, ponieważ skonfigurowane wiązanie nie ma zaimplementowanego interfejsu IBindingDeliveryCapabilities. Atrybutu DeliveryRequirementsAttribute można używać tylko z wiązaniami, które mają zaimplementowany interfejs IBindingDeliveryCapabilities.
w bieżącej klauzuli FROM
W bieżącej pozycji nawigatora brak prawidłowego elementu nadrzędnego.
W bieżącym poleceniu wystąpił poważny błąd. Ewentualne wyniki powinny zostać odrzucone.
W bieżącym środowisku macierzystym nie można wywołać interfejsu „{0}”. Ten interfejs API wymaga, żeby aplikacja wywołująca była obsługiwana na serwerze IIS lub WAS.
W celu przekierowania strumieni We/Wy, właściwość UseShellExecute obiektu Process musi mieć wartość false.
W celu przeprowadzenia operacji zapisu, gdy element AllowWriteStreamBuffering ma wartość false, wartość elementu ContentLength musi być liczbą nieujemną lub element SendChunked musi mieć wartość true.
W celu przetłumaczenia na język SQL metoda Math.Round wymaga parametru MidpointRounding. Użyj funkcji „AwayFromZero”, aby określić funkcję SQL ROUND.
W celu uruchomienia przepływu transakcji musi być obsługiwany przepływ wystawionych tokenów.
W ciągu połączenia brakuje pewnych wymaganych informacji. Słowo kluczowe „{0}” jest zawsze wymagane.
W czasie kopiowania zawartości pamięci wykryto możliwość wystąpienia wyścigu dotyczącego operacji We/Wy. Pakiet We/Wy nie jest domyślnie pakietem obsługującym wielowątkowość. W aplikacjach wielowątkowych dostęp do strumienia należy realizować w sposób zapewniający obsługę wielowątkowości, np. przy użyciu otoki obsługującej wielowątkowość zwracanej przez metodę Synchronized elementu TextReader lub TextWriter. Dotyczy to także klas takich jak StreamWriter oraz StreamReader.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore