Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t U v w x z ł ś ź ż

Udostępnia interfejs użytkownika, aby wskazać użytkownikowi, że z formantem w formularzu skojarzono błąd.
Udostępnianie GridViewColumn wśród wielu kolekcji GridViewColumnCollections lub kilkukrotne dodawanie tej samej kolumny GridViewColumn do jednej kolekcji GridViewColumnCollection nie jest dozwolone.
Udostępniany obiekt Expression nie może używać metody ChangeSources.
Uchwyt {0} jest nieprawidłowy.
Uchwyt gniazda nie jest prawidłowy.
Uchwyt kontekstu łańcuchowego jest nieprawidłowy.
Uchwyt macierzysty ma wartość 0.
Uchwyt magazynu jest nieprawidłowy.
Uchwyt nie jest unieruchomiony.
Uchwyt nie został zainicjowany.
Uchwyt okna już istnieje.
Uchwyt Win32 przekazany do {0} jest nieprawidłowy lub nieprawidłowego typu.
Uchwyt Win32 przekazany do elementu {0} jest nieprawidłowy lub niewłaściwego typu.
Uchwyt zdarzenia Return funkcji PageFunction musi być metodą wystąpienia w nadrzędnym obiekcie strony.
UIElement jest nieprawidłowy w tym miejscu.
Układ licznika dla określonej kategorii jest nieprawidłowy, bezpośrednio za licznikiem typu: AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction lub SampleFraction musi występować dowolny z liczników typu podstawowego: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase lub SampleBase.
UM1006: Katalog „{0}” nie istnieje i nie można go utworzyć.
UndoManager już przypisano do jakiegoś zakresu.
Unikatowy identyfikator XML nie jest obsługiwany.
Upewnij się, że fragmenty mapowania dla obiektu EntitySet {0} nie mapują jednostek mających taki sam klucz podstawowy na różne wiersze w jednej tabeli.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore