Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s T u v w x z ł ś ź ż

Ta alternatywa nie jest już prawidłowa dla wyniku, z którego została uzyskana.
Ta aplikacja wykryła problem z konfiguracją Zarządzania prawami. Skontaktuj się z administratorem sieci lub pracownikami pomocy technicznej.
Ta aplikacja została już wstępnie skompilowana.
Ta aplikacja została wstępnie skompilowana z wyłączoną personalizacją, ale personalizacja prawdopodobnie została włączona po wstępnej kompilacji. Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Ta fabryka buforuje wiadomości, więc rozmiary wiadomości muszą być wartościami z zakresu liczb całkowitych.
Ta fabryka buforuje wiadomości, więc rozmiary wiadomości muszą być wartościami z zakresu liczb całkowitych.
Ta fabryka obsługuje identyfikatory URI ze schematem „{0}”.
Ta funkcja jest aktualnie wyłączona. Włącz sekcję {0} w pliku konfiguracyjnym.
Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie Windows Vista lub nowszym.
Ta funkcja nie jest jeszcze obsługiwana w domenie międzyaplikacyjnej.
Ta funkcja nie jest obecnie zaimplementowana.
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Ta hierarchia odwołań BasedOn obiektu Style zawiera pętlę.
Ta implementacja nie jest częścią algorytmów kryptograficznych o poprawności sprawdzonej przez standard Windows Platform FIPS.
Ta implementacja nie jest częścią algorytmów kryptograficznych o poprawności sprawdzonej przez standard Windows Platform FIPS.
Ta kolekcja już zawiera adres ze schematem {0}. W tej kolekcji najwyżej jeden adres może przypadać na jeden schemat.
Ta kolekcja ma stały rozmiar.
Ta kolekcja nie obsługuje ustawiania elementów według indeksu.
Ta kolekcja nie obsługuje ustawiania rozszerzeń według indeksów. Użyj metody InsertItem lub RemoveItem.
Ta kolekcja VisualCollection jest tylko do odczytu i nie można jej modyfikować.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Danish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Danish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore