Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r S t u v w x z ł ś ź ż

Segmenty TextSegments w tej samej kotwicy nie mogą nachodzić na siebie.
Sekcja '{0}' jest sekcją wbudowaną. Nie może być deklarowana przez użytkownika.
Sekcja „{0}” może występować w pliku konfiguracji tylko raz.
Sekcja jest oznaczona jako zabezpieczona, ale jej format jest nieprawidłowy. Powinna zawierać tylko węzeł podrzędny <EncryptedData>.
Sekcja jest oznaczona jako zabezpieczona. Jednak węzeł podrzędny <EncryptedData> nie został znaleziony w węźle sekcji. Sprawdź, czy sekcja jest prawidłowo zaszyfrowana.
Sekcja konfiguracji 'appSettings' ma nieoczekiwaną deklarację.
Sekcja konfiguracji 'connectionStrings' ma nieoczekiwaną deklarację.
Sekcja konfiguracji nie może zawierać elementu CDATA lub elementu tekstowego.
Sekcja lub nazwa grupy '{0}' jest już zdefiniowana. Aktualizacje tej sekcji lub nazwy mogą być wykonywane tylko na poziomie konfiguracji, na którym jest ona zdefiniowana.
Sekcja lub nazwa grupy '{0}' jest już zdefiniowana. Nie można jej definiować wielokrotnie.
Sekcja, w której użyto właściwości 'configProtectionProvider', nie może zawierać żadnych atrybutów.
Sekcja, w której użyto właściwości 'configSource', nie może zawierać żadnych atrybutów ani elementów.
Sekcje <location> są dozwolone tylko wewnątrz sekcji <configuration>.
Sekcje mogą się pojawiać tylko raz w każdym pliku konfiguracyjnym. Aby uzyskać informacje o wyjątkach, zobacz temat Pomocy <location>.
Sekretny numer w nagłówku GZip jest nieprawidłowy. Upewnij się, że numer jest przesyłany w strumieniu GZip.
Sekunda „{0}” jest nieprawidłowa w literale DateTime „{1}”.
Sekwencja nie zawiera elementów.
Sekwencja nie zawiera pasującego elementu.
Sekwencja rekordów jest pełna.
Sekwencja rekordów jest uszkodzona.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore