Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P r s t u v w x z ł ś ź ż

PageContent może odwoływać się tylko do strumienia FixedPage. Bieżący strumień jest typu „{0}”.
PageContent.Source odwołuje się do nierozpoznanego typu strumienia strony.
Pakiet ma więcej niż jedną relację Core Properties.
Pakiet o tym samym identyfikatorze URI znajduje się już w magazynie pakietów.
Pamięć współużytkowana nie jest obsługiwana dla łączności serwera klastrowanego.
Panel z IsItemsHost="true" nie jest zagnieżdżony w ItemsControl. Panel musi być zagnieżdżony w ItemsControl w celu pobrania i wyświetlenia elementów.
Para parametr i wartość jest nieprawidłowa. Oczekiwana forma to parametr=wartość.
Para zastępcza jest nieprawidłowa. Brak znaku zastępczego niskiego poziomu.
Parametr {0} jest nieprawidłowy dla tej operacji. Ta wartość parametru musi określać tryb, który zmienia rozmiar.
Parametr '{0}' jest nieprawidłowy.
Parametr '{0}' jest nieprawidłowy.
Parametr '{0}' jest nieprawidłowy. Właściwość '{1}' nie jest ustawiona lub jej wartość jest nieprawidłowa.
Parametr {0} jest powiązany wiele razy.
Parametr '{0}' jest zbyt długi.
Parametr '{0}' jest zbyt długi: liczba znaków nie może przekraczać {1}.
Parametr {0} ma zbyt wiele elementów.
Parametr {0} metody {1}.{2} musi być parametrem wyłącznie wejściowym.
Parametr {0} metody {1}.{2} musi być wyłącznie parametrem wyjściowym.
Parametr {0} musi zawierać co najmniej jeden element.
Parametr {0} musi zawierać prawidłowy identyfikator Uri (zobacz wyjątek wewnętrzny).


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore