Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p r s t u v w x z ł ś ź ż

Oba zakończenia w obiekcie EdmRelationshipAttribute dla relacji „{0}” mają taką samą nazwę elementu Role („{1}”). Zakończenia typu relacji muszą mieć różne nazwy elementu Role.
Obecnie obsługiwane są żądania dotyczące tylko wersji HTTP/1.0 i HTTP/1.1.
Obecność lokalna nie może mieć wartości Offline.
Obiekt {0} jest ustawiany jako zdalny przez serwer proxy, który nie obsługuje wykrywania interfejsów. Ten typ obiektu zdalnego nie jest obsługiwany.
Obiekt {0} jest zdalnie sterowany przez serwer proxy, który nie obsługuje odnajdowania interfejsu. Ten typ zdalnie sterowanego obiektu nie jest obsługiwany.
Obiekt '{0}' został odłączony lub nie istnieje na serwerze.
Obiekt {0} został usunięty.
Obiekt „{0}” ma ułatwienie dostępu „{1}”, a obiekt EntitySet „{2}” ma właściwość pobierania z ułatwieniem dostępu „{3}”. Właściwość pobierania obiektu EntitySet nie może mieć mniej restrykcyjnego dostępu niż dostęp zawierającego ten obiekt obiektu EntityType.
Obiekt „{0}” nie jest prawidłowym elementem podrzędnym elementu głównego.
Obiekt „{0}” nie jest prawidłowym elementem podrzędnym elementu głównego.
Obiekt „{0}” typu RoleProvider jest niedostępny lub nie został włączony dla tej aplikacji.
Obiekt „{1}” nie może określić wartości dla właściwości tylko do odczytu „{0}”.
Obiekt aspektu ma wartość null dla właściwości FacetType. Wartość null jest nieprawidłowa dla tej właściwości.
Obiekt AssociationSet „{0}” nie może mieć elementu Condition, ponieważ nie dostarcza mapowań dla elementów End.
Obiekt AssociationSet „{0}” określony jako część tego pliku MSL nie istnieje w obiekcie MetadataWorkspace.
Obiekt AssociationType „{0}” określony jako część tego pliku MSL nie istnieje w obiekcie MetadataWorkspace.
Obiekt AsyncFlowControl musi być używany w wątku, w którym został utworzony.
Obiekt AutomationElement nie ma elementu do kliknięcia.
Obiekt BaseType ({0}) jest nieprawidłowy: obiekt BaseType dla elementu {1} musi być innym obiektem ComplexType.
Obiekt BaseType ({0}) jest nieprawidłowy: obiekt BaseType dla elementu {1} musi być innym obiektem EntityType.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hungarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hungarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore