Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Na bieżącym poziomie zaufania nie jest dozwolone używanie atrybutu '{0}'
Na dysku nie można odnaleźć żadnych zasobów odpowiednich dla określonej kultury (lub dla kultury neutralnej).
Na etapie przed serializacją (BeforeSerialize) nie można uzyskać dostępu do właściwości i metod strumienia.
Na gnieździe wykonano operację prawidłowego zamknięcia, ale druga strona ({0}) nadal wysyła dane.
Na hoście musi być zaimplementowana usługa IFilterResolutionService, aby działała lokalizacja.
Na komputerze, na którym rozmiar słowa wynosi 4 bajty, nie można przeprowadzić deserializacji elementu IntPtr lub UIntPtr o wartości 8-bajtowej.
Na końcu ciągu znajdują się dodatkowe znaki, których nie można przeanalizować.
Na kontrolerze domeny usługi Active Directory musi działać system operacyjny Windows Server 2003 lub nowszy.
na liście projekcji SELECT
Na liście projekcji wyrażenia SELECT VALUE może znajdować się tylko jedno wyrażenie.
Na obrazie brakuje ramki.
Na określonej pozycji nie ma żadnego elementu tekstowego.
Na podstawie klauzuli KeyInfo „{0}” określono token „{1}” niezawierający klucza symetrycznego, który można zastosować w operacji wyprowadzenia.
Na podstawie podanych argumentów nie można obliczyć częstotliwości.
Na podstawie podanych argumentów nie można obliczyć liczby okresów.
Na potrzeby rejestracji w obiekcie PeerApplication jest wymagana ścieżka.
Na pozycji '{1}' w tablicy argumentów oczekiwane jest wystąpienie typu '{0}'.
Na serwerze wystąpił błąd wewnętrzny. Aby uzyskać więcej informacji, w pliku .config serwera wyłącz tryb customErrors.
Na serwerze wystąpił błąd wewnętrzny. Aby uzyskać więcej informacji, włącz ustawienie customErrors w pliku konfiguracyjnym serwera.
Na stosie przekształceń musi być co najmniej jedno przekształcenie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore