Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Magazyn już istnieje.
Magazyn LocalDataStoreSlot został zwolniony.
Magazyn nie istnieje.
Magazyn serializacji jest zamknięty. Do zamkniętego magazynu nie można dodawać nowych obiektów.
Maksymalna długość buforu nie może być większa niż bieżąca długość buforu.
Maksymalna długość wiersza jest zbyt mała.
Maksymalna dozwolona liczba ciągów zastępczych wynosi 255.
Maksymalna liczba naciśnięć wynosi dwa.
Maksymalna liczba powtórzeń została przekroczona przy braku odpowiedzi ze zdalnego punktu końcowego. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej. Taka sytuacja często wskazuje na to, że zdalny punkt końcowy nie jest już dostępny.
Maksymalna liczba rekordów musi być większa niż 0.
Maksymalna szybkość transmisji urządzenia wynosi {0}.
Maksymalny przydział rozmiaru komunikatu dla komunikatów przychodzących został przekroczony dla kanału zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dzienniki serwera.
Maksymalny przydział rozmiaru wiadomości dla wiadomości wychodzących ({0}) został przekroczony.
Maksymalny rozmiar dziennika musi być większy niż lub równy 0.
Maksymalny rozmiar dziennika musi być większy niż lub równy 0.
Maksymalny rozmiar zestawu roboczego jest nieprawidłowy. Musi być większy od minimalnego rozmiaru zestawu roboczego lub mu równy.
Manager jest innego typu niż NgcSerializationManagerAsync.
Manifest dostawcy jest niepoprawny.
Mapa bitowa ma za dużo linii skanowania dla wskazanego kodera.
Mapa bitowa nie zawiera miniatury.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore