Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Kanał '{0}' jest już zarejestrowany.
Kanał '{0}' nie implementuje interfejsu IChannelReceiver ani IChannelSender. Wszystkie kanały muszą implementować jeden z tych interfejsów.
Kanał '{0}' nie jest zarejestrowany dla usług zdalnych.
Kanał {0} nie może być zabezpieczony. Zastanów się nad użyciem kanału implementującego interfejs ISecurableChannel.
Kanał dupleksowy do elementu {0} został zerwany w trakcie procesu otwierania.
Kanał jest skonfigurowany do korzystania z interaktywnego inicjatora „{0}”, ale został otwarty bez wywoływania metody DisplayInitializationUI. Wywołaj metodę DisplayInitializationUI przed wywołaniem metody Open lub innych metod dla tego kanału.
Kanał nie jest otwarty.
Kanał sesji musi być otwarty, aby można było uzyskać dostęp do identyfikatora sesji.
Kanał żądania przekroczył limit czasu, próbując wysłać po {0}. Zwiększ wartość limitu czasu podawaną do wywołania elementu Request lub zwiększ wartość właściwości SendTimeout w wiązaniu. Czas przeznaczony na tę operację może być częścią większego limitu czasu.
Kanał żądania przekroczył limit czasu, próbując wysłać po {0}. Zwiększ wartość limitu czasu podawaną do wywołania elementu Request lub zwiększ wartość właściwości SendTimeout w wiązaniu. Czas przeznaczony na tę operację może być częścią większego limitu czasu.
Karnacje formantów nie mogą zawierać formantów podrzędnych.
Kart Static nie można usunąć z elementu PropertyGrid.
Karta '{0}' nie ma mapy bitowej.
Karta „{0}” musi mieć prawidłową nazwę.
Katalog '{0}' nie jest dozwolony, ponieważ aplikacja została wstępnie skompilowana.
Katalog docelowy nie jest pusty i prawdopodobnie nie zawiera wcześniej skompilowanej aplikacji. Usuń katalog ręczne lub wybierz inny element docelowy.
Katalog docelowy nie jest pusty. Usuń katalog ręczne lub wybierz inny element docelowy.
Katalog docelowy wstępnej kompilacji ({0}) nie może znajdować się w tym samym drzewie co katalog źródłowy aplikacji ({1}).
Katalog nie może zaraportować liczby właściwości.
Katalog podnoszenia dopuszcza tylko katalogi bezwzględne.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Lithuanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Lithuanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore