Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

ID „{0}” jest w konflikcie z ID istniejącej relacji określonego źródła.
ID sprzętu uszkodzony.
Identyfikator "{0}" we właściwości "{1}" typu "{2}" nie jest prawidłową nazwą identyfikatora niezależną od języka. Sprawdź, czy element CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier umożliwia stosowanie tej nazwy identyfikatora.
Identyfikator '{0}' jest już używany przez inny formant.
Identyfikator '{0}' nie jest prawidłową nazwą identyfikatora niezależną od języka.
Identyfikator '{0}' nie jest prawidłowy.
Identyfikator '{0}' nie jest prawidłowy.
Identyfikator '{0}' nie jest zgodny z CLS.
Identyfikator '{0}' został już określony i musi być unikatowy.
Identyfikator „{0}” jest nieprawidłowy, ponieważ nie jest zawarty w funkcji agregowania ani w klauzuli GROUP BY.
Identyfikator „{0}” nie jest prawidłowym identyfikatorem XSD.
Identyfikator „{0}” pojawił się dwukrotnie w komunikacie dostarczonym do weryfikacji.
Identyfikator aplikacji ApplicationId nie może mieć ciągu pustego jako nazwy.
Identyfikator CLSID typu {0} nie odpowiada identyfikatorowi CLSID z PersistStreamTypeWrapper, który ma wartość {1}.
Identyfikator DataSourceID elementu '{0}' musi być identyfikatorem formantu typu IDataSource. '{1}' nie jest źródłem IDataSource.
Identyfikator DataSourceID elementu '{0}' musi być identyfikatorem formantu typu IDataSource. Nie można znaleźć formantu o identyfikatorze '{1}'.
Identyfikator DataSourceID elementu '{0}' musi być identyfikatorem formantu typu IHierarchicalDataSource. '{1}' nie jest źródłem IHierarchicalDataSource.
Identyfikator DataSourceID elementu '{0}' musi być identyfikatorem formantu typu IHierarchicalDataSource. Nie można znaleźć formantu o identyfikatorze '{1}'.
Identyfikator GUID nie może być pusty.
Identyfikator GUID powinien składać się z 32 cyfr rozdzielonych 4 kreskami (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore