Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Fabryka odbiornika protokołu HTTPS została skonfigurowana tak, aby był wymagany certyfikat klienta i schemat uwierzytelniania „{0}”. Jednak tylko jedna forma uwierzytelniania klienta może być wymagana jednocześnie.
Fabryka programów szeregujących dostarczyła parametr DefaultFileExtension o wartości „null”.
Fabryka programów szeregujących dostarczyła parametr DisplayName o wartości „null”.
Fabryka programów szeregujących dostarczyła parametr ManufacturerName o wartości „null”.
Fabryka programów szeregujących dostarczyła parametr ManufacturerWebsite o wartości „null”.
Fabryka protokołów nie może utworzyć protokołu.
Fabryka protokołów zabezpieczeń „{0}” nie obsługuje zabezpieczeń dupleksowych.
Fabryka protokołów zabezpieczeń „{0}” nie obsługuje zabezpieczeń typu żądanie-odpowiedź.
Facet „{0}” musi być określony dla uwzględniających typy właściwości „{1}”.
Facet „{0}” nie może być określony dla typu „{1}”.
Filtr nie zawiera już fragmentów do zwrócenia.
Filtr nie zawiera pliku roboczego. Jest to zwykle spowodowane brakiem lub niepowodzeniem wywołania IPersistFile::Load.
Filtr odpowiedzi jest nieprawidłowy.
Filtr próbował uzyskać dostęp do treści komunikatu. Użyj zamiast tego elementu MessageBuffer, jeśli filtrowanie treści jest wymagane.
Filtr wyszukiwania {0} jest nieprawidłowy.
Filtr żądania jest nieprawidłowy.
Filtrowanie nie jest dozwolone.
FixedDocument ma więcej niż jedną powiązaną strukturę dokumentu.
FixedDocument musi zawierać przynajmniej jeden element FixedPage.
FixedDocument nie może zawierać innego elementu FixedDocument.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore