Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Edytor utworzył nieprawidłowy obiekt. Utworzony obiekt musi być typu „{0}”.
Edytor wyrażeń
Edytowaną wartością musi być ParameterCollection, a nie zero.
Edytowanie metadanych mapy bitowej na miejscu jest niedozwolone, ponieważ oryginalne źródło nie jest przeznaczone do zapisu.
Ekran powitalny i ekran główny nie mogą być tym samym formularzem.
Eksport zasad zabezpieczeń nie powiódł się. Wiązanie zawiera element TransportSecurityBindingElement, ale nie zawiera żadnego elementu wiązania transportu implementującego interfejs ITransportTokenAssertionProvider. Eksportowanie zasad dla takiego wiązania nie jest obsługiwane. Upewnij się, czy element wiązania transportu implementuje interfejs ITransportTokenAssertionProvider.
Eksport zasad zabezpieczeń nie powiódł się. Wiązanie zawiera jednocześnie element AsymmetricSecurityBindingElement i element wiązania bezpiecznego transportu. Eksportowanie zasad dla takiego wiązania nie jest obsługiwane.
Eksport zasad zabezpieczeń nie powiódł się. Wiązanie zawiera jednocześnie element SymmetricSecurityBindingElement i element wiązania bezpiecznego transportu. Eksportowanie zasad dla takiego wiązania nie jest obsługiwane.
Eksportowane mapowania muszą pochodzić z tego samego importera.
Element {0} bez członka danych
Element {0} jest dostępny tylko w rozszeregowanym elemencie RequestSecurityToken.
Element {0} jest dostępny tylko w rozszeregowanym elemencie RequestSecurityTokenResponse.
Element {0} jest niedostępny w rozszeregowanym elemencie RequestSecurityToken.
Element {0} jest niedostępny w rozszeregowanym elemencie RequestSecurityTokenResponse.
Element {0} jest niedostępny z powodu swojego poziomu zabezpieczenia. Tylko typy publiczne mogą być przetwarzane.
Element '{0}' jest nieprawidłową ścieżką XPath dla selektora lub pola.
Element '{0}' jest nieprawidłową wartością właściwości {1}. Element {0} nie może zostać skonwertowany na {2}.
Element '{0}' jest nieprawidłową wartością xml:space.
Element '{0}' jest nieprawidłowym identyfikatorem języka.
Element '{0}' jest typem w '{1}' i nie może być używany jako wyrażenie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Estonian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Estonian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore