Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Dany obiekt typu sink nie implementuje interfejsu zdarzenia „{0}”.
Dany obiekt typu 'sink' nie może zaimplementować interfejsu zdarzenia '{0}'.
Dany punkt końcowy nie jest punktem końcowym żadnego elementu równorzędnego w pobliżu.
Dany składnik nie jest elementem członkowskim bieżącej kolekcji.
Data ma nieprawidłowy format.
Data OleAut nie została prawidłowo przekonwertowana na datę DateTime.
DataBinding: '{0}' nie jest prawidłowym wyrażeniem indeksowanym.
DataBinding: '{0}' nie zawiera właściwości o nazwie '{1}'.
DataBinding: '{0}' nie zezwala na dostęp indeksowany.
DataTemplate.DataType nie może być typu Object.
Definicja typu funkcji globalnej nie jest ukończona.
Definicja typu funkcji globalnej została ukończona.
Definicja typu metody została ukończona.
Deklaracja członka '{0}'już istnieje
Deklaracja obszaru nazw jest nieprawidłowa.
Deklaracyjne scalanie tych uprawnień nie jest obsługiwane.
Deklarowany typ właściwości nawigacji {0}.{1} nie jest zgodny z wynikiem określonej nawigacji.
Dekoder obrazów nie może zdekodować obrazu. Obraz może być uszkodzony.
Dekodowany ciąg nie jest prawidłową nazwą IDN.
Deserializacja oznakowania przepływu pracy nie powiodła się. Upewnij się, że są dostępne wszystkie wymagane typy.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Thai client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Thai error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore