Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Całkowita liczba parametrów nie może przekroczyć {0}.
Całkowita parzystość podana w '{0}' nie jest zgodna z liczbą wprowadzonych argumentów TypeArguments. Wprowadzono argumentów TypeArguments: '{1}'.
Całkowity rozmiar wiadomości wysłanych w tej sesji przekroczył maksymalną wartość Int32. Nie można wysłać wiadomości w tej sesji.
Certyfikat „{0}” musi mieć klucz prywatny umożliwiający wymianę kluczy. Proces musi mieć prawa dostępu do klucza prywatnego.
Certyfikat klienta X.509 nie został określony przez właściwość Credentials fabryki kanałów, a jest wymagany, gdy właściwość wiązania MsmqAuthenticationMode ma wartość Certificate. Nie można wysłać wiadomości.
Certyfikat podpisywania musi być typu DSA lub RSA.
Certyfikat serwera o nazwie „{0}” nie potwierdził tożsamości, ponieważ jego odcisk palca („{1}”) jest niezgodny z odciskiem zdefiniowanym w tożsamości punktu końcowego („{2}”). Dlatego bieżące żądanie protokołu HTTPS nie powiodło się. Zaktualizuj tożsamość punktu końcowego używaną przez klienta lub certyfikat używany przez serwer.
Certyfikat zdalny nie zawiera błędów.
Certyfikat zdalny zawiera błędy:
Ci członkowie nie mogą być elementami pochodnymi.
Ciąg '{0}' nie jest prawidłową wartością {1}.
Ciąg '{0}' nie może być reprezentowany przez nazwę XmlQualifiedName. Nie można znaleźć obszaru nazw dla prefiksu '{1}'.
Ciąg '{0}' zawiera zbyt wiele filtrów urządzeń. Ciąg może zawierać tylko jeden filtr.
Ciąg '{1}' elementu HttpBrowserCapabilities zwrócił wartość '{2}'. {0} Aby poprawić błąd, sprawdź sekcję browserCaps w pliku machine.config lub web.config.
Ciąg „{0}” jest nieprawidłowy dla tego typu.
Ciąg „{0}” nie może być pusty.
Ciąg „{1}” jest nieprawidłową wartością właściwości „{0}” typu „{2}”.
Ciąg CaretStops musi zawierać tylko cyfry szesnastkowe.
Ciąg COM+ w pliku svc został niepoprawnie sformatowany. (Ciąg to „{0}”).
Ciąg ContentType nie może zawierać wiodących/kończących liniowych znaków odstępu [LWS - RFC 2616].


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore