Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Bieżąca platforma obsługuje tylko ProtectionLevel.None.
Bieżąca pozycja modułu wyliczającego jest poza zakresem listy.
Bieżąca pozycja modułu wyliczającego wykracza poza granice listy.
Bieżąca sesja nie jest interaktywna.
Bieżąca tożsamość ({0}) nie ma uprawnień dostępu do '{1}'.
Bieżąca transakcja jest nieaktywna. Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości w tej sesji, a w kanale sesji jest wywoływany błąd. Wszystkie wiadomości w sesji muszą być wysyłane lub odbierane przy użyciu pojedynczej transakcji.
Bieżąca wersja interfejsu GDI+ nie obsługuje tej funkcji.
Bieżące ustawienia śledzenia uniemożliwiają zdalne przeglądanie elementu trace.axd (ze względów bezpieczeństwa). Można jednak przeglądać element trace.axd w przeglądarce uruchomionej na serwerze lokalnym.
Bieżące wyliczenie wartości lokalnych jest nieaktualne, ponieważ ustawiono jedną lub więcej wartości od czasu jego utworzenia.
Bieżącego elementu nie można usunąć z listy, ponieważ lista nie zezwala na usuwanie elementów.
Bieżącego elementu nie można usunąć z listy, ponieważ nie ma bieżącego elementu.
Bieżącej komórki nie można ustawić jako komórki niewidocznej.
Bieżący dostawca nie obsługuje żadnego typu zgodnego z typem Edm.Boolean.
Bieżący dostawca nie obsługuje żadnego typu zgodnego z typem Edm.Int32.
Bieżący dostawca nie obsługuje żadnego typu zgodnego z typem Edm.String.
Bieżący dostawca nie oferuje podstawowej obsługi operacji „+” na ciągach.
Bieżący element DataRow jest w stanie Usunięty albo Odłączony.
Bieżący element DataTable '{0}' jest pusty. Brak elementów DataRow w elemencie DataTable.
Bieżący element schematu nie obsługuje tekstu ({0}).
Bieżący głos nie jest monitem.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Russian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Russian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore