Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

"Błąd nieprawidłowego mapowania"
"Elementy typu {0} nie są obsługiwane. Serializator oczekuje elementu jednego z następujących typów: {1}."
"Zły typ elementu. Serializator oczekuje elementu typu '{0}'.
***WEWNĘTRZNY BŁĄD KOMPILATORA***
... Błąd podczas odczytywania treści: {0}: {1} ...
{0} - brak dostępnych informacji o błędzie
{0} "{1}" — bieżący limit, "{2}" jest niewystarczający.
{0} "{1}" — nieprawidłowe użycie cudzysłowu.
{0} '{1}' musi być w trybie edycji, aby zaktualizować rekord.
{0} '{1}' musi być w trybie wstawiania, aby wstawić nowy rekord.
{0} '{1}' nie jest prawidłowym identyfikatorem.
{0} jest jednym z {1}
'{0}' jest katalogiem, a nie plikiem.
'{0}' jest nieprawidłową nazwą instrukcji przetwarzania.
'{0}' jest nieprawidłową rozwiniętą nazwą.
{0} jest nieprawidłową wartością dla priorytetu rozszerzenia. Wartość priorytetu musi być nieujemna.
'{0}' jest nieprawidłową wartością dla właściwości {1}. Właściwość może być określona tylko dla typów pierwotnych.
'{0}' jest nieprawidłowym prefiksem.
'{0}' jest nieprawidłowym typem zdefiniowanym przez użytkownika; przyczyna: {1}.
'{0}' jest ścieżką fizyczną, ale oczekiwano ścieżki wirtualnej.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore